WARSZTATY Z EDUKACJI PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEJ

WARSZTATY WFOŚiGW w Łodzi

Aby pobrać ofertę proszę kliknąć w link:

http://www.warsztaty-ekologiczne-lodz.pl/media/2000/2020.pdf

 

Czy Państwa placówka bierze udział w konkursie o dotację w ramach programu " Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2019/2020"?

Jeżeli tak poniższ oferta jest dla Państwa:

 

Organizacja i koszty

 

Koszt jednego dnia warsztatów u Państwa w placówce

( 1 temat w 1 dniu dla maksymalnie 5 grup/ klas – do 25 osób każda):

 

690  zł  Łódź ( do 40 km od centrum Łodzi)

790 zł   (41 km-80 km od centrum Łodzi)

790 zł   (+80 km od centrum Łodzi )

25 zł      / 1 dziecko - nagrody dla uczniów ( dyplom, piłka, broszka,  plecako – worek, brelok dla każdego dziecka)

 

Warsztaty twórcze u Państwa w placówce. ( 45 min każda grupa / klasa)

890 zł    Łódź ( do 40 km od centrum Łodzi)

990 zł   (41 km-80 km od centrum Łodzi)

1090 zł   (+80 km od centrum Łodzi )

 

Warsztaty terenowe  w Lesie  Łagiewnickim   w Łodzi ( transport we własnym zakresie)

Czas trwania 180 min w tym poczęstunek w cenie

1300 zł do 50 dzieci

1950 zł do 75 dzieci

2600 zł  do 100 dzieci 

3250 zł  do 125 dzieci

3900 zł do 150 dzieci

 

Przykładowy harmonogram przedszkole ( 30 min każda grupa)

9.00-9.30 grupa I

9.40-10.10 grupa II

10.15-10.45 grupa III

10.55-11.25 grupa IV

11.30 -12.00 grupa V

Przykładowy harmonogram szkoła ( 45 min każda klasa)

8.55-9.40 klasa I a

9.50 – 10.35 klasa I b

10.45-11.30 klasa II

11.40-12.25 klasa III

12.35-13.10 klasa IV

Prosimy o przydzielenie 1 sali dla instruktora i rotacyjnie przychodzenie

grup wg Państwa harmonogramu.

Treści warsztatów są dostosowywane do wieku i umiejętności uczestników.

Warsztaty u Państwa placówce przeprowadzamy od września 2019 do marca 2020 roku.

Warsztaty terenowe od kwietnia 2020 do czerwca 2020.

 

WARSZTATY REALIZOWANE PRZEZ NAS:

 

 

Problematyka zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi

 

 

 

Warsztaty u Państwa w placówce:

 

Warsztat 1. Skąd się bierze prąd?

Poznanie rodzajów  energii

Energia odnawialna

Energia nieodnawialna

Jak powstaje smog

Smog a zdrowie człowieka

Warsztat 2. Niska emisja gazów

Przyczyny niskiej emisji

Niska emisja w polsce i na świecie

Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego

Ekopojazdy

Porosty jako wskaźniki czystego powietrza

Warsztat 3. Naturalne oczyszczacze powietrza

Rośliny poprawiające jakość powietrza w miastach

Rośliny doniczkowe poprawiające jakość powietrza

Rośliny do sypialni

Ogrody sprzyjające owadom

Warsztat 4. Drzewa naszym skarbem

Różnorodność drzew

Badanie kondycji naszych drzew

Drzewa rodzime i inwazyjne

Dlaczego obchodzimy święto drzewa?

Ochrona drzew w Polsce

Znaczenie  drzew dla  człowieka, zwierząt, przyrody

Warsztat 5. Zabawy z powietrzem

W wyniku doświadczeń zobaczą, jak nad miastem powstaje  - smog.

Zobaczą, jak ptaki wykorzystują prądy wznoszące

Doświadczą siły wiatru i zrozumieją jego moc

Wiatr a  żaglowce

Tlen a spalanie

Będą rozpoznawać  jakość powietrza

Warsztaty 6. Odnawialne źródła  energii

Pokazy  za pomocą modeli  działającej elektrowni wiatrowej produkującej prąd na oczach dziecka.

Na  modelu elektrowni wodnej (turbina peltona) przepływająca woda unaocznia wytwarzanie energii elektrycznej (zużywanej przez obracający się silniczek

     lub świecącą  się    żarówkę)

Panel fotowoltaiczny wytwarzający energię elektryczną

      ze światła słonecznego  porusza roboty i pojazdy

Warsztat 7. Pszczoły są ważne

Poznają ciekawostki z życia pszczół samotnic

Rozpoznawanie: pszczoły, osy, szerszenia i trzmiela

Poznają ich potrzeby (baza pokarmowa, czyste

     powietrze, odpowiednie siedliska)

Poznają  zagrożenia – wpływ zanieczyszczonego

     powietrza na pszczoły

Przekonają się w ramach doświadczeń- jak istotne jest

      czyste powietrze dla pszczół

Zrozumieją rolę owadów-zapylaczy (w oparciu o modele edukacyjne)

Dowiedzą się dlaczego należy budować domki dla pszczół

Warsztat 8. Jakie jest nasze powietrze

Badanie czystości powietrza- domowy miernik powietrza, domowy oczyszczacz powietrza, stacje pomiaru czystości powietrza

Jak odczytywać aplikacje czystości powietrza

Źródła zanieczyszczeń powietrza

Oazy czystego powietrza w polsce i na świecie

Programy, kampanie na rzecz poprawy jakości powietrza

Systemy oczyszczania powietrza

Rola deszczu, wiatru, ukształtowania terenu

Warsztat 9. Zabawy i gry o ochronie powietrza

Mega puzzle

Rebusy i zagadki

Eko gra XXL planszowa

Gra XXL pamięć

Warsztaty twórcze

Podczas zajęć własnoręcznie udekorują torbę ekologiczną

I broszkę – kolorowankę z grafiką i hasłami o ochronę czystego powietrza

 

Warsztaty terenowe w Lesie Łagiewnickim w Łodzi

Uczestnicy będą:

Sprawdzać czystość powietrza (przyglądać się porostom, mchom, glonom, opisywać je; porównywać porosty z parku z tymi z najczystszych regionów w polsce np. Z puszczy białowieskiej); użyją do badań lup o dużym powiększeniu (3 d).

Obserwować rośliny i badać stopień zanieczyszczenia liści bezpośrednio przy ulicy
i z dala od jezdni.

Szukać zielonego duszka (zabawy tropiące)

Szukały ukrytych owadów (zapylaczy roślin), oraz dowiedzą się o ich znaczeniu oraz poznają wpływ zanieczyszczonego powietrza  na zapylanie roślin.

Wezmą udział w warsztatach twórczych

 

Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu

 

 

Warsztaty u Państwa w placówce:

Warsztat 1. Jestem Eko- klientem

Poznanie oznakowań produktów

Wybór produktów pakowanych ekologicznie

 Wybór torby ekologicznej

10 zasad określających Eko-klienta

Warsztat 2.  Historia recyklingu

O produktach powstałych po recyklingu

O wynalazkach związanych z recyklingiem

O recyklingu w Polsce Ludowej

O działaniach proekologicznych na co dzień

Warsztat 3. W sortowni odpadów

Sortowanie śmieci

Linia sortownicza

Gospodarka odpadami- zagospodarowanie odpadów

Odzyskiwanie surowców i przekazywanie ich dalej do recyklingu

Instalacje technologiczne w sortowniach

Warsztat 4. Modelowa, domowa  (wstępna)  sortownia odpadów

Jak sortować śmieci w domku jednorodzinnym (kompostowniki- jak powstaje i co to jest kompost;  makulatura, niezużyte leki itp.

Jak sortować śmieci w bloku

Zasady, by zostać Eko Bohaterem

 Warsztat 5. Gospodarka odpadami

O zasadach segregacji śmieci- dzieci poznają zasady segregacji śmieci

Czym są elektrośmieci i jak należy z nimi postępować

Warsztat 6. Cuda z recyklingu

Zobaczymy jak można ponownie wykorzystać odpady i jak z nich zrobić przedmioty codziennego użytku

Przekonamy się jak dać odpadom nowe życie

Warsztat 7 . Zabawy i gry o segregacji i recyklingu

Mega puzzle

Rebusy i zagadki

Eko gra XXL planszowa

Gra XXL pamięć

Warsztaty twórcze  1

Podczas zajęć własnoręcznie udekorujemy torbę ekologiczną     

Warsztaty twórcze 2

Ze starych tekstyliów wykonamy biżuterię i dla chłopca i dla dziewczynki

Z materiałów recyklingowych i starych ścinków wykonamy breloki

Wykonamy broszkę – kolorowankę z grafiką i hasłami o prawidłową   segregację odpadów

 

Warsztaty terenowe w Lesie Łagiewnickim w Łodzi

Uczestnicy:

Dowiedzą się, jak w Lesie Łagiewnickim dba się o czystość lasu 

O korzystaniu z ustawionych pojemników do segregacji śmieci i koszach (śmietnikach)  

O zachowaniu się podczas grillowania    

O psach i ich właścicielach… czyli sprzątnij po swoim psie, to nie jest kupa roboty!    

O zachowaniu się na plaży    

O  tym,  jak korzystać po harcersku  z leśnej toalety

Będą samodzielnie segregować odpady (pomoce edukacyjne), ze zwróceniem uwagi na śmieci najbardziej problematyczne.

Dowiedzą się o bardzo niebezpiecznych odpadach w lesie- przyczynach pożarów.

Dowiedzą się, dlaczego Wróżka Natura zrezygnowała z plastikowych talerzyków, widelców i słomek.

Będą ozdabiały medal „Jestem Eko”

 

 

 

Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej

 

 

 

Warsztat 1. Życie w wodzie i nad wodą

Dzieci poznają sekrety zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym.

Dzieci dowiedzą się o przystosowaniu zwierząt i roślin do życia w środowisku wodnym.

Dzieci będą badać eksponaty związane ze środowiskiem wodnym.

Dzieci dowiedzą się o Eko energii- energia wodna na przykładzie turbiny Peltona

Warsztat 2. Woda niezbędna do zycia

„Nasza Niebieska Planeta”- przedstawienie i omówienie zasobów wody

Omówienie  i badanie wody przez dzieci  z różnych ujęć (z kranu, z rzeczki, kąpieliska, stawu, kałuży…)

„Droga kropelki wody w kranie”-  propagowanie wody z kranu do picia;

„Ślad wodny, czyli ile naprawdę wody zużywamy?”-   prelekcja, rozmowa poparta układanką (zachowania właściwe- oszczędzanie wody)

Woda wirtualna-  przykłady zużywania wody w produkcji spożywczej i przemysłowej; ochrona środowiska

Co to są ścieki?- prezentacja mutimedialna

Problem dostępu do wody pitnej na świecie

Warsztat 3. Eksperymenty z wodą

 Zabawy „Kolory wody”

Filtrowanie wody

Przepompowywanie wody

Badanie czystości wody

„Wielka burza w szklance wody”

O zanieczyszczeniach wody

O rozpuszczalności w wodzie różnych substancji

Przesiąkanie wody przez różne podłoża

Warsztat 4 „Nad wodą”

Jestem Ptasiarzem”- o ptakach wodno błotnych ( w tym - eksponaty znad wody)

„Jestem Wolontariuszem”- czynię dobro, czyli o akcjach, kampaniach  na rzecz ochrony przyrody

„Jestem Miłośnikiem Przyrody”- odwiedzam; Obszary Natura 2000, Rezerwaty Przyrody

O bezpiecznej rekreacji nad wodą (np. zakwity sinic; zanieczyszczenia wód, bezpieczne zabawy nad wodą)

O sportach wodnych- bezpieczeństwo, ciekawostki

Turystyka nad wodą- najciekawsze, najdziwniejsze …miejsca nad wodą  

Warsztat 5  Życie w Bałtyku

O zwierzętach w Bałtyku i ich ochronie oraz etycznych obserwacjach  tych zwierząt, w szczególności fok

O rezerwatach nad Bałtykiem; między innymi o gniazdach na plażach

O morskich ptakach, tych znanych i mniej znanych, czyli jak zaobserwować lodówki…

O bursztynowych szlakach-   czyli, jak zbierać bursztyny (wyposażenie poławiacza bursztynów)

O morskich skarbach (eksponaty)

O morskich roślinach (eksponaty)

Warsztat 6  Nad rzeką, nad jeziorem i w stawie

Polskie jeziora i rzeki- życie w wodzie i nad wodą; ochrona wód

Obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody; EDP, Zimowe Ptakoliczenie, Łączą nas Ptaki- kampanie i święta przyrodnicze.

Biebrzański Park Narodowy i PN Ujście Warty, czyli Ptasi Raj

Piękno naszych polskich rzek – wypoczynek i turystyka

Warsztat 7 Zabawy i gry o wodzie

Mega puzzle

Rebusy i zagadki

Eko gra XXL planszowa

Gra XXL pamięć

Warsztaty twórcze

Podczas zajęć własnoręcznie udekorują torbę ekologiczną i broszkę – kolorowankę z grafiką i hasłami o ochronę wody

 

 

Warsztaty terenowe w Lesie Łagiewnickim w Łodzi

Przyroda i rekreacja nad Stawami w Arturówku

Środowisko wodne w Arturówku

Rzeka Bzura  i inne rzeki Łodzi

Ochrona wody nad stawami w Arturówku

Warsztaty twórcze