• Home
  • Category: Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej

Mega puzzle Rebusy i zagadki Eko gra XXL planszowa Gra XXL pamięć Warsztaty twórcze Podczas zajęć własnoręcznie udekorują torbę ekologiczną i broszkę – kolorowankę z grafiką i hasłami o ochronę wody

Polskie jeziora i rzeki- życie w wodzie i nad wodą; ochrona wód Obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody; EDP, Zimowe Ptakoliczenie, Łączą nas Ptaki- kampanie i święta przyrodnicze. Biebrzański Park Narodowy i PN Ujście Warty, czyli Ptasi Raj

O zwierzętach w Bałtyku i ich ochronie oraz etycznych obserwacjach  tych zwierząt, w szczególności fok O rezerwatach nad Bałtykiem; między innymi o gniazdach na plażach O morskich ptakach, tych znanych i mniej znanych, czyli jak zaobserwować lodówki…

Jestem Ptasiarzem”- o ptakach wodno błotnych ( w tym - eksponaty znad wody) „Jestem Wolontariuszem”- czynię dobro, czyli o akcjach, kampaniach  na rzecz ochrony przyrody „Jestem Miłośnikiem Przyrody”- odwiedzam; Obszary Natura 2000, Rezerwaty Przyrody O bezpiecznej rekreacji

Zabawy „Kolory wody” Filtrowanie wody Przepompowywanie wody Badanie czystości wody „Wielka burza w szklance wody” O zanieczyszczeniach wody O rozpuszczalności w wodzie różnych substancji Przesiąkanie wody przez różne podłoża

„Nasza Niebieska Planeta”- przedstawienie i omówienie zasobów wody Omówienie  i badanie wody przez dzieci  z różnych ujęć (z kranu, z rzeczki, kąpieliska, stawu, kałuży…) „Droga kropelki wody w kranie”-  propagowanie wody z kranu do picia; „Ślad wodny,

Dzieci poznają sekrety zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym. Dzieci dowiedzą się o przystosowaniu zwierząt i roślin do życia w środowisku wodnym. Dzieci będą badać eksponaty związane ze środowiskiem wodnym. Dzieci dowiedzą się o Eko energii-