• Home
  • Category: Realizacje

Warsztaty ekologiczne w dla Gminy Celestynów były zorganizowane w celu zgłębienia wiedzy na temat jakości powietrza. Uczestnicy dowiedzieli się o domowych miernikach powietrza, korzystaniu w aplikacji monitorujących jakość powietrza oraz zasadach działania domowych oczyszczaczy powietrza. Omawiano główne

Piknik ekologiczny w Skibiniewie stanowił wyjątkową okazję, by przekazać mieszkańcom wartościową wiedzę z zakresu ekologii. Opowiadano o metodach ochrony zieleni, poprawnego sortowania odpadów, żeby uzasadnić, dlaczego działania każdego z nas mają istotne znaczenie dla otaczającego nas środowiska.

Piknik ekologiczny w Grabowie nad Pilicą poszerzał wiedzę przyrodniczą uczestników, promując dbanie o przyrodę i życie zgodne z zasadami ekologii. Działania skierowane były zwłaszcza do dzieci, ukazując im, jak ich postawa może wpływać na środowisko. Na różnorodnych

W Wyszogrodzie odbył się eko piknik, mający na celu zgłębianie wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska. Na różnych stanowiskach edukacyjnych eksperci prezentowali praktyczne informacje oraz ciekawostki związane z ochroną przyrody, zrównoważonym rozwojem i proekologicznymi praktykami. W trakcie

Eko warsztaty dla grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym odbyły się w celu zwiększenia ich świadomości ekologicznej oraz promowania praktyk ograniczających ilość odpadów. Podczas tych zajęć dzieci uczyły się ochrony powietrza, korzystania z odnawialnych źródeł energii