Eko piknik w miejscowości Pniewy

    • Realizacje

Eko piknik w miejscowości Pniewy skoncentrowany na edukacji mieszkańców, kładł nacisk na kilka kluczowe obszary zrównoważonego stylu życia. Na stanowiskach edukacyjnych eksperci prezentują praktyki ograniczania powstawania odpadów, promują odpowiedzialną konsumpcję, oraz zwracają uwagę na niemarnowanie żywności (upcykling, less waste, kompostowanie, segregacja i recykling). Warsztaty praktyczne o nazwie kuchnia less waste obejmowały strategie na rzecz odpowiedzialnego zakupu, niemarnowania żywności czy też sposoby na skuteczne ograniczanie marnowania żywności.

Zostały przeprowadzone przez szefa kuchni Adama Kozaneckiego, finalisty IV edycji programu Masterchef, który przygotowywał rożne dnia do degustacji dla mieszkańców. Prezentacje na temat bioróżnorodności: ptaków, pszczół, lasów, ziół i ochrony środowiska przypominają o znaczeniu dbania o naszą planetę. Piknik ten stawiał sobie za cel nie tylko dostarczenie informacji, ale także inspirację do działań mających na celu zmiany nawyków na bardziej zrównoważone i świadome. Oferował praktyczne wskazówki, jak każdy mieszkaniec może przyczynić się do ochrony środowiska w prosty, codzienny sposób.