Eko piknik w Wyszogrodzie

    • Realizacje

W Wyszogrodzie odbył się eko piknik, mający na celu zgłębianie wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska. Na różnych stanowiskach edukacyjnych eksperci prezentowali praktyczne informacje oraz ciekawostki związane z ochroną przyrody, zrównoważonym rozwojem i proekologicznymi praktykami. W trakcie pikniku odbywają się prelekcje na temat bioróżnorodności, zmian klimatycznych, ochrony wód, powietrza a także praktyczne warsztaty dotyczące ograniczania zużycia plastiku, minimalizacji odpadów czy korzystania z odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy mają okazję zadawać pytania, wymieniać się doświadczeniami i dowiedzieć się, jak ich codzienne decyzje mogą wpływać na stan środowiska. Dodatkowo, piknik ten oferował praktyczne demonstracje, interaktywne eko gry czy konkursy związane z tematyką ekologiczną (koło fortuny z nagrodami), aby uczestnicy mogli wcielić się w role obrońców środowiska. Eko piknik stał się inspirującym środowiskiem, gdzie mieszkańcy zyskują wiedzę i motywację do podejmowania proekologicznych działań w swoim otoczeniu.