Festyn w Rumii

Festyn w Rumii oferował interaktywne stanowiska edukacyjne, prezentacje ekologicznych technologii oraz smaczne posiłki przygotowane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju (kuchnia less waste). Uczestnicy poznali zasady niemarnowania żywności, właściwego kupowania, maksymalnego wykorzystania produktów oraz odpowiedniego przechowywania. Na stanowiskach edukacyjnych uczestnicy eko festynu mogli zobaczyć między innymi okazy przyrodnicze z polskich lasów i łąk oraz ptaki. Poznali motyle dzienne i nocne oraz owady, jak również dowiedzieli się ciekawostek o wybranych gatunkach ptaków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska plastyczne jak malowanie bawełnianych toreb, sadzenie roślin oraz budowanie domków dla owadów.

Czas na świeżym powietrzu umilały uczestnikom eko gry dla całych rodzin: gra memory xxl, ekologiczny twister xxl, gra planszowa xxl, puzzle xxl, bramka celnościowa o segregacji odpadów, koło fortuny z nagrodami. To wydarzenie sprzyjało nie tylko edukacji, ale także zachęcało do pielęgnowania bioróżnorodności i szacunku dla naturalnego środowiska.

    • Realizacje

Festyn w Rumii oferował interaktywne stanowiska edukacyjne, prezentacje ekologicznych technologii oraz smaczne posiłki przygotowane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju (kuchnia less waste). Uczestnicy poznali zasady niemarnowania żywności, właściwego kupowania, maksymalnego wykorzystania produktów oraz odpowiedniego przechowywania. Na stanowiskach edukacyjnych uczestnicy eko festynu mogli zobaczyć między innymi okazy przyrodnicze z polskich lasów i łąk oraz ptaki. Poznali motyle dzienne i nocne oraz owady, jak również dowiedzieli się ciekawostek o wybranych gatunkach ptaków. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska plastyczne jak malowanie bawełnianych toreb, sadzenie roślin oraz budowanie domków dla owadów.

Czas na świeżym powietrzu umilały uczestnikom eko gry dla całych rodzin: gra memory xxl, ekologiczny twister xxl, gra planszowa xxl, puzzle xxl, bramka celnościowa o segregacji odpadów, koło fortuny z nagrodami. To wydarzenie sprzyjało nie tylko edukacji, ale także zachęcało do pielęgnowania bioróżnorodności i szacunku dla naturalnego środowiska.