Piknik ekologiczny dla Miasta i Gminy Krotoszyn

    • Realizacje

Piknik ekologiczny dla Miasta i Gminy Krotoszyn miał na celu edukację mieszkańców  w zakresie ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz segregacji odpadów. Na różnorodnych stanowiskach edukacyjnych z wykorzystywanie energii wiatru, słońca, wody i biomasy, specjaliści przedstawili praktyczne informacje na temat korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii, zachęcając do bardziej świadomego zużywania energii elektrycznej. Dodatkowo, uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak właściwie segregować odpady i dlaczego jest to istotne dla ochrony środowiska. Interaktywne prezentacje i warsztaty praktyczne pozwoliły na zdobycie konkretnych umiejętności w zakresie redukcji odpadów i poprawy postaw proekologicznych (stanowisko edukacyjne: kompostowanie, segregacja i recykling, less waste). Dzieci mogły skorzystać z atrakcji na świeżym powietrzu takich jak: puzzle XXL, eko twister XXL, gra memory, dmuchane zamki i eko fotel do zdjęć. Zaś rodzice w tym czasie mogli odpoczywać w strefie relaksu. Piknik ten pełnił rolę inspirującego spotkania, podczas którego mieszkańcy mieli szansę zrozumieć, jak małe, codzienne zmiany w ich nawykach mogą przyczynić się do większej świadomości ekologicznej i ochrony środowiska.