Piknik ekologiczny w Humęcinie

    • Realizacje

Podczas pikniku ekologicznego w Humęcinie, skupionego na niemarnowaniu żywności (kuchnia less waste), uczestnicy brali udział w warsztatach dotyczących świadomej konsumpcji, minimalizacji odpadów żywnościowych i praktycznych umiejętnościach związanych z gospodarką żywnościową. Organizowano prezentacje na temat znaczenia ochrony zasobów środowiska, promowano praktyki takie jak kompostowanie i zwracano uwagę na strategie redukcji odpadów. Ponadto, podejmowano działania praktyczne dotyczących efektywnego planowania zakupów spożywczych. Uczestnicy eko pikniku angażowali się w aktywności praktyczne, takie jak sadzenie roślin, sprzątanie terenów publicznych.