Piknik ekologiczny w Legionowie

Na pikniku ekologicznym w miejscowości Legionowo uczestnicy aktywnie zaangażowali się w różnorodne działania związane z ochroną środowiska. Mogli uczestniczyć w warsztatach ekologicznych oraz w warsztatach dotyczących recyklingu, zrównoważonego stylu życia czy tworzenia własnych ekologicznych produktów. Uczestnicy budowali domki dla owadów i tworzyli bomby nasienne, z których powstają łąki kwietne, wspierając tym samym bioróżnorodność. Piknik oferował smaczne posiłki przygotowane przez szefa kuchni Adama Kozaneckiego finalistę IV edycji programu Masterchef, z ekologicznych składników, promując jednocześnie zasady niemarnowania żywności, właściwego kupowania, maksymalnego wykorzystania produktów i odpowiedniego przechowywania. Można było wziąć udział w konkursach i grach ekologicznych takich jak: koło fortuny z nagrodami, wyścig robotów solarnych, wyścig po czyste powietrze, rzut do bramki celnościowej o tematyce segregacji odpadów. Znajdowały się też stanowiska, na których eksperci prezentowali tematy związane z energią odnawialną, recyklingiem czy bioróżnorodnością (pszczoły, las, ptaki). Na pikniku promowano praktyki ekologiczne, a segregacja śmieci była jednym z ważnych elementów, aby podkreślić znaczenie dbania o środowisko. W ten sposób piknik ekologiczny nie tylko dostarczał uczestnikom rozrywki, ale także zwiększał ich świadomość na temat ekologii, skłaniając do aktywnego zaangażowania w praktyki proekologiczne.

    • Realizacje

Na pikniku ekologicznym w miejscowości Legionowo uczestnicy aktywnie zaangażowali się w różnorodne działania związane z ochroną środowiska. Mogli uczestniczyć w warsztatach ekologicznych oraz w warsztatach dotyczących recyklingu, zrównoważonego stylu życia czy tworzenia własnych ekologicznych produktów. Uczestnicy budowali domki dla owadów i tworzyli bomby nasienne, z których powstają łąki kwietne, wspierając tym samym bioróżnorodność. Piknik oferował smaczne posiłki przygotowane przez szefa kuchni Adama Kozaneckiego finalistę IV edycji programu Masterchef, z ekologicznych składników, promując jednocześnie zasady niemarnowania żywności, właściwego kupowania, maksymalnego wykorzystania produktów i odpowiedniego przechowywania. Można było wziąć udział w konkursach i grach ekologicznych takich jak: koło fortuny z nagrodami, wyścig robotów solarnych, wyścig po czyste powietrze, rzut do bramki celnościowej o tematyce segregacji odpadów. Znajdowały się też stanowiska, na których eksperci prezentowali tematy związane z energią odnawialną, recyklingiem czy bioróżnorodnością (pszczoły, las, ptaki). Na pikniku promowano praktyki ekologiczne, a segregacja śmieci była jednym z ważnych elementów, aby podkreślić znaczenie dbania o środowisko. W ten sposób piknik ekologiczny nie tylko dostarczał uczestnikom rozrywki, ale także zwiększał ich świadomość na temat ekologii, skłaniając do aktywnego zaangażowania w praktyki proekologiczne.