Piknik ekologiczny w miejscowości Hołubla

    • Realizacje

Podczas pikniku ekologicznego w miejscowości Hołubla, skoncentrowanego na ograniczaniu powstawania odpadów i gospodarce cyrkulacyjnej, uczestnicy brali udział w warsztatach edukacyjnych „segregacja i recykling”, gdzie uczyli się praktycznych sposobów minimalizowania śmieci i przetwarzania odpadów. Wspólnie wymieniali się pomysłami na zrównoważone zakupy, upcycling oraz praktyki redukujące ilość generowanych odpadów takie jak: tworzenie eko zabawek, domków dla owadów, eko biżuterii, eko magnesy, eko wiklina. Pokój zagadek był doskonałym przykładem nauki przez zabawę. Uczestnicy zabawy zobaczyli, jak ważną rolę w ochronie środowiska odgrywa prawidłowe segregowanie odpadów oraz jak prawidłowo segregować odpady z gospodarstwa domowego. Dodatkowo, organizowano prezentacje i dyskusje, aby zwiększyć świadomość ekologiczną i promować zachowania sprzyjające gospodarce cyrkulacyjnej.