Piknik ekologiczny w Winnicy

    • Realizacje

Na pikniku ekologicznym w Winnicy, poświęconym ochronie środowiska i bioróżnorodności, uczestnicy podejmowali liczne działania mające na celu wsparcie pszczół, ptaków, a także mieszkańców łąk i lasów. Przeprowadzane były warsztaty dotyczące budowania domków dla owadów, karmników dla ptaków, a także propagowano uprawę roślin miododajnych i ziołowych (tworzenie bomb nasiennych) Dodatkowo, uczestnicy brali udział w warsztatach edukacyjnych dotyczących mieszkańców łąk i lasów, gdzie zdobywali wiedzę na temat lokalnej bioróżnorodności i jej znaczenia dla ekosystemu. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Egzotyka, gdzie można było zobaczyć okazy przyrodnicze motyli i pająków z całego świata. Całość miała na celu podkreślenie roli każdego elementu ekosystemu i promowanie zrównoważonych praktyk w interakcjach z otaczającą nas przyrodą.