Piknik w miejscowości Załuski

    • Realizacje

Piknik ekologiczny skierowany na pogłębianie wiedzy wśród mieszkańców miejscowości Załuski obejmował obszary związane z ochroną powietrza, zrównoważonym transportem, ochroną przyrody oraz wykorzystaniem materiałów recyklingowych. Na stanowisku edukacyjnym „Ochrona powietrza” eksperci prezentują praktyczne informacje dotyczące wpływu transportu na jakość powietrza, zachęcają do korzystania z ekologicznych środków transportu i promują zrównoważone alternatywy. Dodatkowo, warsztaty z ochrony przyrody ukazują znaczenie dbania o lokalną florę i faunę, podkreślając rolę bioróżnorodności w utrzymaniu równowagi ekosystemów. Stanowiska dotyczące wykorzystania materiałów recyklingowych skupiają się na praktycznych aspektach recyklingu, inspirując do kreatywnego podejścia do ponownego wykorzystywania surowców przez tworzenie własnych eko zabawek, eko biżuterii, eko wikliny, eko magnesów. Piknik ten nie tylko dostarcza informacji, ale również aktywnie angażuje uczestników w praktyczne doświadczenia i pokazuje, jak małe zmiany w codziennych nawykach mogą przyczynić się do ochrony środowiska.