Piknik w Skoczowie

Podczas ekologicznego pikniku w Skoczowie, na stanowiskach plastycznych zarówno dzieci, jak i dorośli z pasją malowali bawełniane torby oraz tworzyli eko biżuterię, eko peelingi, eko mydła, eko kule do kąpieli, eko czyścidełka i ekologiczną herbatę. W ramach warsztatów ekologicznych uczestnicy mieli okazję tworzyć własne bomby nasienne, wspierając tym samym tworzenie kwietnych łąk oraz sadzenie roślin o działaniu antysmogowym. Na stanowiskach poświęconych bioróżnorodności, ze szczególnym naciskiem na pszczoły, uczestnicy festiwalu mieli unikalną szansę uczestniczenia w różnorodnych aktywnościach. Wzięli udział w fascynujących obserwacjach struktury ula, zdobywając wiedzę na temat kluczowej roli pszczołowatych w ekosystemie oraz ich znaczenia w procesie zapylania roślin. Odbyły się edukacyjne prezentacje na temat ochrony środowiska dla pszczołowatych i potencjalnych zagrożeń dla nich. Całe wydarzenie promowało świadomość i troskę o bioróżnorodność, kładąc szczególny nacisk na znaczenie pszczołowatych w równowadze ekosystemu. Dodatkowo, dostępne były zamki dmuchane, strefa relaksu oraz eko fotel do tworzenia wspomnień. To zróżnicowane wydarzenie skutecznie łączyło edukację ekologiczną z praktycznymi działaniami, inspirując uczestników do dbania o środowisko.

    • Realizacje

Podczas ekologicznego pikniku w Skoczowie, na stanowiskach plastycznych zarówno dzieci, jak i dorośli z pasją malowali bawełniane torby oraz tworzyli eko biżuterię, eko peelingi, eko mydła, eko kule do kąpieli, eko czyścidełka i ekologiczną herbatę. W ramach warsztatów ekologicznych uczestnicy mieli okazję tworzyć własne bomby nasienne, wspierając tym samym tworzenie kwietnych łąk oraz sadzenie roślin o działaniu antysmogowym. Na stanowiskach poświęconych bioróżnorodności, ze szczególnym naciskiem na pszczoły, uczestnicy festiwalu mieli unikalną szansę uczestniczenia w różnorodnych aktywnościach. Wzięli udział w fascynujących obserwacjach struktury ula, zdobywając wiedzę na temat kluczowej roli pszczołowatych w ekosystemie oraz ich znaczenia w procesie zapylania roślin. Odbyły się edukacyjne prezentacje na temat ochrony środowiska dla pszczołowatych i potencjalnych zagrożeń dla nich. Całe wydarzenie promowało świadomość i troskę o bioróżnorodność, kładąc szczególny nacisk na znaczenie pszczołowatych w równowadze ekosystemu. Dodatkowo, dostępne były zamki dmuchane, strefa relaksu oraz eko fotel do tworzenia wspomnień. To zróżnicowane wydarzenie skutecznie łączyło edukację ekologiczną z praktycznymi działaniami, inspirując uczestników do dbania o środowisko.