Prelekcja ekologiczna na eko festynie w powiecie Płońskim

    • Realizacje

Podczas prelekcji z ekologii na eko festynie dla mieszkańców Powiatu Płońskiego, eksperci dzielili się informacjami na temat ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i praktycznych sposobów, jakie mogą przyczynić się do poprawy stanu naszej planety. Były to tematy związane z gospodarką odpadami (segregacja i recykling, kompostowanie), redukcją emisji CO2 (stanowiska edukacyjne OZE: energia wiatru, energia słońca, energia wody oraz „ochrona powietrza”), ochroną przyrody i ekosystemów (stanowiska edukacyjne: bioróżnorodność – ptaki, pszczoły, las, tajemnice ziół). Warsztaty plastyczne z ochrony środowiska mogły skupiać się na kreatywnym wyrażaniu idei związanych z ochroną przyrody. Uczestnicy mogli tworzyć prace plastyczne (eko ramki z mchem, własny ogródek ziołowy, eko zabawki), które promują świadome korzystanie z zasobów, recyclingu lub ukazywały piękno natury. To interaktywne doświadczenie artystyczne mogło inspirować uczestników do refleksji nad ekologicznymi aspektami ich codziennego życia.