Stare Babice

Na stanowisku edukacyjnym o ochronie powietrza na wydarzeniu ekologicznym w miejscowości Stare Babice, uczestnicy mieli możliwość zgłębienia wiedzy na temat skutków zanieczyszczenia powietrza i działań mających na celu jego ochronę. Eksperci przedstawiali informacje na temat głównych źródeł zanieczyszczeń atmosferycznych, wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Uczestnicy mogli uczestniczyć w interaktywnych prezentacjach dotyczących alternatywnych źródeł energii, zrównoważonych środków transportu i praktyk zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Dodatkowo, na stanowisku promowano proekologiczne nawyki codziennego życia, takie jak ograniczanie emisji CO2 czy korzystanie z energooszczędnych rozwiązań. Celem stanowiska było nie tylko przekazanie wiedzy, ale także zainspirowanie uczestników do podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza oraz zachęcenie ich do wprowadzania ekologicznych praktyk w swoim otoczeniu.

    • Realizacje

Na stanowisku edukacyjnym o ochronie powietrza na wydarzeniu ekologicznym w miejscowości Stare Babice, uczestnicy mieli możliwość zgłębienia wiedzy na temat skutków zanieczyszczenia powietrza i działań mających na celu jego ochronę. Eksperci przedstawiali informacje na temat głównych źródeł zanieczyszczeń atmosferycznych, wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Uczestnicy mogli uczestniczyć w interaktywnych prezentacjach dotyczących alternatywnych źródeł energii, zrównoważonych środków transportu i praktyk zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Dodatkowo, na stanowisku promowano proekologiczne nawyki codziennego życia, takie jak ograniczanie emisji CO2 czy korzystanie z energooszczędnych rozwiązań. Celem stanowiska było nie tylko przekazanie wiedzy, ale także zainspirowanie uczestników do podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza oraz zachęcenie ich do wprowadzania ekologicznych praktyk w swoim otoczeniu.