Warsztat 1. Jestem Eko- klientem

- Poznanie oznakowań produktów
- Wybór produktów pakowanych ekologicznie
- Wybór torby ekologicznej
- 10 zasad określających Eko-klienta

    • Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu
  • Poznanie oznakowań produktów
  • Wybór produktów pakowanych ekologicznie
  • Wybór torby ekologicznej
  • 10 zasad określających Eko-klienta