Warsztat 1. Skąd się bierze prąd?

- Poznanie rodzajów  energii
- Energia odnawialna
- Energia nieodnawialna
- Jak powstaje smog
- Smog a zdrowie człowieka

    • Problematyka zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi
  • Poznanie rodzajów  energii
  • Energia odnawialna
  • Energia nieodnawialna
  • Jak powstaje smog
  • Smog a zdrowie człowieka