Warsztat 1. Życie w wodzie i nad wodą

- Dzieci poznają sekrety zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym.
- Dzieci dowiedzą się o przystosowaniu zwierząt i roślin do życia w środowisku wodnym.
- Dzieci będą badać eksponaty związane ze środowiskiem wodnym.
- Dzieci dowiedzą się o Eko energii- energia wodna na przykładzie turbiny Peltona

    • Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej
  • Dzieci poznają sekrety zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym.
  • Dzieci dowiedzą się o przystosowaniu zwierząt i roślin do życia w środowisku wodnym.
  • Dzieci będą badać eksponaty związane ze środowiskiem wodnym.
  • Dzieci dowiedzą się o Eko energii- energia wodna na przykładzie turbiny Peltona