Warsztat 2. Historia recyklingu

- O produktach powstałych po recyklingu
- O wynalazkach związanych z recyklingiem
- O recyklingu w Polsce Ludowej
- O działaniach proekologicznych na co dzień

    • Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu
  • O produktach powstałych po recyklingu
  • O wynalazkach związanych z recyklingiem
  • O recyklingu w Polsce Ludowej
  • O działaniach proekologicznych na co dzień