Warsztat 2. Niska emisja gazów

- Przyczyny niskiej emisji
- Niska emisja w polsce i na świecie
- Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego
- Ekopojazdy
- Porosty jako wskaźniki czystego powietrza

    • Problematyka zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi
  • Przyczyny niskiej emisji
  • Niska emisja w polsce i na świecie
  • Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego
  • Ekopojazdy
  • Porosty jako wskaźniki czystego powietrza