Warsztat 2. Woda niezbędna do zycia

- „Nasza Niebieska Planeta”- przedstawienie i omówienie zasobów wody
- Omówienie  i badanie wody przez dzieci  z różnych ujęć (z kranu, z rzeczki, kąpieliska, stawu, kałuży…)
- „Droga kropelki wody w kranie”-  propagowanie wody z kranu do picia;
- „Ślad wodny, czyli ile naprawdę wody zużywamy?”-   prelekcja, rozmowa poparta układanką (zachowania właściwe- oszczędzanie wody)
- Woda wirtualna-  przykłady zużywania wody w produkcji spożywczej i przemysłowej; ochrona środowiska
- Co to są ścieki?- prezentacja mutimedialna
- Problem dostępu do wody pitnej na świecie

    • Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej
  • „Nasza Niebieska Planeta”- przedstawienie i omówienie zasobów wody
  • Omówienie  i badanie wody przez dzieci  z różnych ujęć (z kranu, z rzeczki, kąpieliska, stawu, kałuży…)
  • „Droga kropelki wody w kranie”-  propagowanie wody z kranu do picia;
  • „Ślad wodny, czyli ile naprawdę wody zużywamy?”-   prelekcja, rozmowa poparta układanką (zachowania właściwe- oszczędzanie wody)
  • Woda wirtualna-  przykłady zużywania wody w produkcji spożywczej i przemysłowej; ochrona środowiska
  • Co to są ścieki?- prezentacja mutimedialna
  • Problem dostępu do wody pitnej na świecie