Warsztat 3. Eksperymenty z wodą

- Zabawy „Kolory wody”
- Filtrowanie wody
- Przepompowywanie wody
- Badanie czystości wody
- „Wielka burza w szklance wody”
- O zanieczyszczeniach wody
- O rozpuszczalności w wodzie różnych substancji
- Przesiąkanie wody przez różne podłoża

    • Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej
  • Zabawy „Kolory wody”
  • Filtrowanie wody
  • Przepompowywanie wody
  • Badanie czystości wody
  • „Wielka burza w szklance wody”
  • O zanieczyszczeniach wody
  • O rozpuszczalności w wodzie różnych substancji
  • Przesiąkanie wody przez różne podłoża