Warsztat 3. W sortowni odpadów

- Sortowanie śmieci
- Linia sortownicza
- Gospodarka odpadami- zagospodarowanie odpadów
- Odzyskiwanie surowców i przekazywanie ich dalej do recyklingu
- Instalacje technologiczne w sortowniach

    • Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu
  • Sortowanie śmieci
  • Linia sortownicza
  • Gospodarka odpadami- zagospodarowanie odpadów
  • Odzyskiwanie surowców i przekazywanie ich dalej do recyklingu
  • Instalacje technologiczne w sortowniach