Warsztat 4. Drzewa naszym skarbem

- Różnorodność drzew
- Badanie kondycji naszych drzew
- Drzewa rodzime i inwazyjne
- Dlaczego obchodzimy święto drzewa?
- Ochrona drzew w Polsce
- Znaczenie  drzew dla  człowieka, zwierząt, przyrody

    • Problematyka zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi
  • Różnorodność drzew
  • Badanie kondycji naszych drzew
  • Drzewa rodzime i inwazyjne
  • Dlaczego obchodzimy święto drzewa?
  • Ochrona drzew w Polsce
  • Znaczenie  drzew dla  człowieka, zwierząt, przyrody