Warsztat 4. Modelowa, domowa (wstępna) sortownia odpadów

- Jak sortować śmieci w domku jednorodzinnym (kompostowniki- jak powstaje i co to jest kompost;  makulatura, niezużyte leki itp.
- Jak sortować śmieci w bloku
- Zasady, by zostać Eko Bohaterem

    • Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu
  • Jak sortować śmieci w domku jednorodzinnym (kompostowniki- jak powstaje i co to jest kompost;  makulatura, niezużyte leki itp.
  • Jak sortować śmieci w bloku
  • Zasady, by zostać Eko Bohaterem