Warsztat 4 „Nad wodą”

- Jestem Ptasiarzem”- o ptakach wodno błotnych ( w tym - eksponaty znad wody)
- „Jestem Wolontariuszem”- czynię dobro, czyli o akcjach, kampaniach  na rzecz ochrony przyrody
- „Jestem Miłośnikiem Przyrody”- odwiedzam; Obszary Natura 2000, Rezerwaty Przyrody
- O bezpiecznej rekreacji nad wodą (np. zakwity sinic; zanieczyszczenia wód, bezpieczne zabawy nad wodą)
- O sportach wodnych- bezpieczeństwo, ciekawostki
- Turystyka nad wodą- najciekawsze, najdziwniejsze …miejsca nad wodą  

    • Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej
  • Jestem Ptasiarzem”- o ptakach wodno błotnych ( w tym – eksponaty znad wody)
  • „Jestem Wolontariuszem”- czynię dobro, czyli o akcjach, kampaniach  na rzecz ochrony przyrody
  • „Jestem Miłośnikiem Przyrody”- odwiedzam; Obszary Natura 2000, Rezerwaty Przyrody
  • O bezpiecznej rekreacji nad wodą (np. zakwity sinic; zanieczyszczenia wód, bezpieczne zabawy nad wodą)
  • O sportach wodnych- bezpieczeństwo, ciekawostki
  • Turystyka nad wodą- najciekawsze, najdziwniejsze …miejsca nad wodą