Warsztat 5. Gospodarka odpadami

- O zasadach segregacji śmieci- dzieci poznają zasady segregacji śmieci
- Czym są elektrośmieci i jak należy z nimi postępować

    • Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu
  • O zasadach segregacji śmieci- dzieci poznają zasady segregacji śmieci
  • Czym są elektrośmieci i jak należy z nimi postępować