Warsztat 5. Zabawy z powietrzem

- W wyniku doświadczeń zobaczą, jak nad miastem powstaje  - smog.
- Zobaczą, jak ptaki wykorzystują prądy wznoszące
- Doświadczą siły wiatru i zrozumieją jego moc
- Wiatr a  żaglowce
- Tlen a spalanie
- Będą rozpoznawać  jakość powietrza

    • Problematyka zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi
  • W wyniku doświadczeń zobaczą, jak nad miastem powstaje  – smog.
  • Zobaczą, jak ptaki wykorzystują prądy wznoszące
  • Doświadczą siły wiatru i zrozumieją jego moc
  • Wiatr a  żaglowce
  • Tlen a spalanie
  • Będą rozpoznawać  jakość powietrza