Warsztat 7 Zabawy i gry o wodzie

- Mega puzzle
- Rebusy i zagadki
- Eko gra XXL planszowa
- Gra XXL pamięć
- Warsztaty twórcze
- Podczas zajęć własnoręcznie udekorują torbę ekologiczną i broszkę – kolorowankę z grafiką i hasłami o ochronę wody

    • Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej
  • Mega puzzle
  • Rebusy i zagadki
  • Eko gra XXL planszowa
  • Gra XXL pamięć
  • Warsztaty twórcze
  • Podczas zajęć własnoręcznie udekorują torbę ekologiczną i broszkę – kolorowankę z grafiką i hasłami o ochronę wody