Warsztat 8. Jakie jest nasze powietrze

- Badanie czystości powietrza- domowy miernik powietrza, domowy oczyszczacz powietrza, stacje pomiaru czystości powietrza
- Jak odczytywać aplikacje czystości powietrza
- Źródła zanieczyszczeń powietrza
- Oazy czystego powietrza w polsce i na świecie
- Programy, kampanie na rzecz poprawy jakości powietrza
- Systemy oczyszczania powietrza
- Rola deszczu, wiatru, ukształtowania terenu

    • Problematyka zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi
  • Badanie czystości powietrza- domowy miernik powietrza, domowy oczyszczacz powietrza, stacje pomiaru czystości powietrza
  • Jak odczytywać aplikacje czystości powietrza
  • Źródła zanieczyszczeń powietrza
  • Oazy czystego powietrza w polsce i na świecie
  • Programy, kampanie na rzecz poprawy jakości powietrza
  • Systemy oczyszczania powietrza
  • Rola deszczu, wiatru, ukształtowania terenu