Warsztaty ekologiczne w Centrum Kultury i Aktywności

Warsztaty ekologiczne w Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek, oferowały uczestnikom kompleksową edukację na temat różnych odnawialnych źródeł energii oraz ochrony powietrza. Na stanowisku edukacyjnym o energii wiatru eksperci prezentowali zasady działania turbin wiatrowych, podkreślając ich zrównoważony wpływ na środowisko. Na stanowisku dotyczącym energii wodnej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o wykorzystaniu ruchu wody do produkcji energii elektrycznej. Obejrzeli modele elektrowni wodnych oraz zrozumieli korzyści płynące z tego źródła energii. Stanowisko edukacyjne o energii słonecznej skupiało się na wykorzystaniu promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. Eksperci prezentowali zasady działania paneli fotowoltaicznych i omawiali praktyczne zastosowania energii słonecznej. Na stanowisku biomasy uczestnicy zapoznawali się z ideą wykorzystywania organicznych materiałów do produkcji energii. Prezentowano różne formy biomasy i wyjaśniano, jak mogą być one efektywnie wykorzystane do wytwarzania energii cieplnej czy elektrycznej. Stanowisko dotyczące ochrony powietrza skupiało się na problematyce zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego redukcji. Eksperci omawiali alternatywne źródła energii oraz praktyki zmniejszające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Całość warsztatów miała na celu uświadomienie uczestnikom różnorodności odnawialnych źródeł energii oraz konieczności ochrony powietrza dla dobra środowiska.

    • Realizacje

Warsztaty ekologiczne w Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek, oferowały uczestnikom kompleksową edukację na temat różnych odnawialnych źródeł energii oraz ochrony powietrza. Na stanowisku edukacyjnym o energii wiatru eksperci prezentowali zasady działania turbin wiatrowych, podkreślając ich zrównoważony wpływ na środowisko. Na stanowisku dotyczącym energii wodnej uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o wykorzystaniu ruchu wody do produkcji energii elektrycznej. Obejrzeli modele elektrowni wodnych oraz zrozumieli korzyści płynące z tego źródła energii. Stanowisko edukacyjne o energii słonecznej skupiało się na wykorzystaniu promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. Eksperci prezentowali zasady działania paneli fotowoltaicznych i omawiali praktyczne zastosowania energii słonecznej. Na stanowisku biomasy uczestnicy zapoznawali się z ideą wykorzystywania organicznych materiałów do produkcji energii. Prezentowano różne formy biomasy i wyjaśniano, jak mogą być one efektywnie wykorzystane do wytwarzania energii cieplnej czy elektrycznej. Stanowisko dotyczące ochrony powietrza skupiało się na problematyce zanieczyszczenia powietrza i sposobach jego redukcji. Eksperci omawiali alternatywne źródła energii oraz praktyki zmniejszające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Całość warsztatów miała na celu uświadomienie uczestnikom różnorodności odnawialnych źródeł energii oraz konieczności ochrony powietrza dla dobra środowiska.