Warsztaty ekologiczne w Łączku

    • Realizacje

Warsztaty ekologiczne w szkole, w Łącku obejmowały różnorodne aktywności. Były prezentacje dotyczące ochrony środowiska, recyklingu czy korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii. Uczniowie często brali udział w praktycznych zajęciach, takich jak segregacja odpadów (pokój zagadek), sadzenie roślin, czy eksperymenty związane z ekologią (wyścig po czyste powietrze, rowery wytwarzające prąd). Dodatkowo, organizowane były dyskusje, eko gry edukacyjne oraz konkursy – koło fortuny z nagrodami, aby angażować uczestników w interaktywny sposób. Warsztaty miały na celu nie tylko dostarczenie wiedzy teoretycznej, ale także zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w praktykach proekologicznych zarówno w szkole, jak i w codziennym życiu.