Warsztat 6 Nad rzeką, nad jeziorem i w stawie

- Polskie jeziora i rzeki- życie w wodzie i nad wodą; ochrona wód
- Obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody; EDP, Zimowe Ptakoliczenie, Łączą nas Ptaki- kampanie i święta przyrodnicze.
- Biebrzański Park Narodowy i PN Ujście Warty, czyli Ptasi Raj
- Piękno naszych polskich rzek – wypoczynek i turystyka

    • Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej
  • Polskie jeziora i rzeki- życie w wodzie i nad wodą; ochrona wód
  • Obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody; EDP, Zimowe Ptakoliczenie, Łączą nas Ptaki- kampanie i święta przyrodnicze.
  • Biebrzański Park Narodowy i PN Ujście Warty, czyli Ptasi Raj
  • Piękno naszych polskich rzek – wypoczynek i turystyka