Warsztaty „Czyste Powietrze”

Warsztaty programu "Czyste Powietrze" w mieście Kobyłka skupiały na edukacji i praktycznych aspektach poprawy jakości powietrza. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o źródłach zanieczyszczeń powietrza oraz o innowacyjnych technologiach i praktykach mających na celu jego oczyszczenie. Podczas warsztatów eksperci prezentowali skuteczne metody ograniczania emisji, a uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusjach. Przedstawiono jak oddychanie zanieczyszczonym powietrzem oddziałuje na układ oddechowy, czym jest smog i jak badać jakość powietrza.  Dodatkowo, organizatorzy przedstawiali praktyczne wskazówki dotyczące codziennych działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza w lokalnym otoczeniu.

    • Realizacje, Realizacje na stronie głównej

Warsztaty programu „Czyste Powietrze” w mieście Kobyłka skupiały na edukacji i praktycznych aspektach poprawy jakości powietrza. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o źródłach zanieczyszczeń powietrza oraz o innowacyjnych technologiach i praktykach mających na celu jego oczyszczenie. Podczas warsztatów eksperci prezentowali skuteczne metody ograniczania emisji, a uczestnicy mieli okazję zadawać pytania i uczestniczyć w dyskusjach. Przedstawiono jak oddychanie zanieczyszczonym powietrzem oddziałuje na układ oddechowy, czym jest smog i jak badać jakość powietrza.  Dodatkowo, organizatorzy przedstawiali praktyczne wskazówki dotyczące codziennych działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza w lokalnym otoczeniu.