Piknik ekologiczny w Grabowie nad Pilicą

    • Realizacje

Piknik ekologiczny w Grabowie nad Pilicą poszerzał wiedzę przyrodniczą uczestników, promując dbanie o przyrodę i życie zgodne z zasadami ekologii. Działania skierowane były zwłaszcza do dzieci, ukazując im, jak ich postawa może wpływać na środowisko. Na różnorodnych stanowiskach uczestnicy uczyli się praktycznych zasad, takich jak segregacja śmieci, recykling czy właściwe postępowanie w lesie. Dla dzieci organizowane są interaktywne warsztaty, które kładą nacisk na szacunek dla zwierząt i roślinności. Mogły one uczestniczyć w zabawach edukacyjnych, które pomogły zrozumieć istotę ochrony środowiska (pokój zagadek, własnoręczne wykonanie woreczków wielokrotnego użytku, stół multimedialny, wyścig robotów solarnych). Piknik miał na celu nie tylko dostarczenie informacji, ale również zainspirowanie uczestników do praktykowania proekologicznego stylu życia. Poprzez pokazywanie, jak małe codzienne decyzje mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko, piknik ekologiczny stał się miejscem nauki i inspiracji dla osób w różnym wieku.